REALIZÁCIA STAVIEB

Služba kompletnej realizácie stavieb je prirodzeným vyústením nášho dlhoročného pôsobenia v oblasti projektovania a dohľadu nad výstavbou rodinných domov. Vychádzajúc z našich skúseností, odborných štúdií, výskumov a realizovaných projektov,  je naším cieľom dosiahnuť maximálnu kvalitu stavby a nie lákať Vás na najnižšiu cenu.

Našu prácu chceme odviesť najlepšie ako je možné. Každý jeden rodinný dom, ktorý staviame je, pre nás dôležitý, pretože je našou referenciou do budúcna a odrazom našej práce. Projekty, ktoré realizujeme, si preto vyberáme uvážlivo, nakoľko nie je v našich silách stavať množstvo rodinných domov v tej najvyššej kvalite.  Z týchto dôvodov realizujeme len toľko stavieb, koľko sme schopní zvládnuť tak, aby nebola zanedbaná žiadna časť výstavby, stavebného prvku alebo požiadavky investora.

Pri poskytovaní služby realizácie rodinných domov sa riadime heslom „Vy žijete, my staviame“. Investorovi nesľubujeme najnižšiu cenu výstavby rodinného domu, no ušetríme mu drahocenný čas, ktorý môže stráviť podľa svojich predstáv, namiesto študovania odborných stavebných článkov, organizovania dodávateľov a dozorovania svojej stavby. Garantujeme investorovi kompletnú realizáciu rodinného domu, od počiatočných výkopových prác až po zariadenie interiéru.

Samozrejme, tento koncept môže fungovať len v prípade vzťahu medzi nami a investorom, ktorý je založený na dôvere investora v naše schopnosti, korektnosť a istote, že dostane presne to, za čo zaplatil. Za týmto účelom poskytujeme našim investorom sériu nástrojov, ktoré im umožnia efektívnu kontrolu nad stavbou, stavebnými postupmi a vynaloženými finančnými prostriedkami:

  • Staviame výlučne iba z certifikovaných a vzájomne kompatibilných stavebných systémov.
  • V priebehu celej realizácie výstavby zasielame investorovi fotodokumentáciu / video z prebiehajúcej výstavby a jej jednotlivých etáp (tieto záznamy poskytnú investorovi dokonalý prehľad o použitých materiáloch a stavebných postupoch, a teda má možnosť spätnej kontroly konštrukčných detailov, umiestnenia rozvodov a iné).
  • Poskytujeme konzultácie a správy o napredovaní výstavby (osobne, telefonicky a online) tak často, ako požaduje investor.
  • Dodávateľov vyberáme na základe predchádzajúcich skúseností a osobných referencií.
  • Nových dodávateľov vyberáme na základe obchodných súťaží, tak aby sme Vám zabezpečili čo najvyššiu kvalitu za rozumnú cenu.
  • Poskytujeme detailné vyúčtovanie nákladov na výstavbu, a to na základe týždenných alebo mesačných reportov.
  • Kontrolné dni na stavbe, počas ktorých sa prediskutujú zložité stavebné prvky, riešenia vzniknutých situácií, ako aj možností použitia materiálov a spôsobov výstavby.

Tak ako pri poskytovaní ostatných služieb ponúkaných našim klientom, aj v prípade realizácie rodinných domov sa riadime Vašimi požiadavkami a zároveň poskytujeme vysoký štandard stavebných riešení. Rodinný dom je celoživotnou investíciou, preto neustupujeme z našich nárokov na kvalitu prevedenia za účelom zníženia ceny či doby výstavby. Nepredvídané situácie a problémy zvládame za Vás a vždy nájdeme to najvhodnejšie riešenie (napr. neočakávaná skladba podložia často mení celkový plánovaný spôsob, čas aj náklady výstavby).

Významnú optimalizáciu stavebných nákladov ako aj celkovej doby výstavby zabezpečujeme prostredníctvom efektívneho manažmentu stavieb. V mnohých prípadoch k najväčším úsporám dochádza najmä na základe spoľahlivého riadenia stavebných prác s cieľom, aby žiadna „človekohodina“ nevyšla nazmar (predstavte si napríklad situáciu, keď sa na stavenisku nachádza päť robotníkov pripravených podľa plánu realizovať armovenie základov, no dodávateľ z akéhokoľvek dôvodu nedodal železné roxory). Takéto situácie nastávajú na stavbách opakovane, a to aj v prípade ak využívate spoľahlivých a preverených dodávateľov. Z tohto dôvodu len skúsený manažér stavby je schopný ušetriť Vám čas, peniaze a v neposlednom rade aj stres pri riešení týchto okolností.

Kvalitu našich stavieb zabezpečujeme prostredníctvom skúsených inžinierov, ktorí riadia a dozorujú všetky naše stavby a vopred premyslia a naplánujú použitie tých najvhodnejších materiálov a stavebných postupov. Je obzvlášť dôležité dokonale poznať stavebné materiály, ich fyzikálne vlastnosti ako aj vzájomné reakcie pri ich kombinovaní a používaní v rôznom prostredí. Navyše len na základe osobných skúseností, ktoré majú naši profesionáli, je možné spoľahlivo určiť, ktorý materiál a konštrukčné riešenie je najvhodnejšie pre Váš rodinný dom.

Záleží nám na Vašej spokojnosti, našom dobrom mene a kvalitných referenciách, preto Vám zaručujeme serióznosť, osobitý prístup a zmysel pre detail pri realizácií Vašich predstáv o bývaní.