Služby Rakúsko

V Rakúsku sú štandardom nízkoenergetické a energeticky pasívne domy, čo je oblasť, ktorej sa Greenstudio dlhodobo venuje a má s ňou bohaté skúsenosti. Ak sa teda rozhodnete stavať u nášho západného suseda, sme tu opäť pre vás so širokou ponukou služieb. Zabezpečíme všetko okrem finálnej fázy, ktorou je samotná realizácia stavby, a teda:

Architektonickú štúdiu

Rovnako ako pri projektoch na Slovensku, štúdia je základným kameňom našej budúcej spolupráce s klientom. Tu nám predložíte vaše základné predstavy a my ich premietneme do funkčnej vizualizácie a návrhu. Základom pre energetickú udržateľnosť je vhodný stavebný pozemok a orientácia stavby na ňom, aby sa čo najlepšie využila energia slnka.

Projekt pre stavebné povolenie (Einreichplan)

Projektová dokumentácia pre potreby stavby domu v Rakúsku má oproti Slovensku určité špecifiká. Tým hlavným je najmä možnosť každej obce vstupovať do projektu prostredníctvom vlastných pravidiel a požiadaviek, vzťahujúcich sa na výstavbu, ale aj samotný schvaľovací proces. My zariadime, aby boli všetky tieto pravidlá dodržané v súlade s miestnou legislatívou.

Energetický výpočet (Energieausweis)

Ako sme spomínali v úvode, nízkoenergetické domy sú rakúskym štandardom a energetická náročnosť projektu sa veľmi prísne sleduje. Jej výpočet je potrebný nielen pre získanie samotného stavebného povolenia, ale aj pre prípadnú žiadosť o štátnu podporu. Keďže nízkoenergetické a pasívne domy sú našou špecialitou, môžete si byť istí, že splníme všetky potrebné normy a Váš dom bude mať čo najnižší dopad na životné prostredie.

Vybavenie stavebného povolenia

Podobne ako pri službách, ktoré poskytujeme v rámci SR, aj tu si uvedomujeme cenu Vášho času a po skompletizovaní všetkých potrebných dokumentov z predchádzajúcich bodov vám vybavíme aj samotné stavebné povolenie.