Sledujte s nami výstavbu rodinného domu – strešný plášť

Pustili sme sa do strešného plášťa!

Pri realizácii plochej strechy je dôležité nepodceniť žiadnu maličkosť, žiaden postup a materiál. Keď stropná železobetónová doska dosiahla svoju tvrdosť, mohli sme odstrániť debnenie a pokračujeme v izolovaní atiky. Táto časť strechy je háklivá a často sa stáva miestom nedokonalého zateplenia. My jej venujeme náležitú pozornosť.

Pred natavením parozábrany z asfaltových pásov sme celý betónový podklad napenetrovali asfaltovým náterom, ktorý zvyšuje ich priľnavosť.

Asfaltové pásy sme spájali natavením s presahom minimálne 10 cm, ktorý musí byť v smere sklonu strechy a pásy sú vytiahnuté do výšky atiky. Vytvárajú celistvú izolačnú plochu s precíznym napojením na prestupy. Podklad pod parozábranou musí byť rovný a hladký, bez ostrých prvkov a škár.

Murovaná časť atiky je ukončená v dvojpercentonom spáde. Takto sa vyhneme prácnemu zrezávaniu každého kusu nosnej drevenej konštrukcie atikového oplechovania. Priestor medzi hranolmi je vyplnený tepelnou izoláciou, ktorá sa napája na izoláciu atiky, s vylúčením tepelných mostov.

Tepelnú izoláciu strechy sme navrhli z troch vrstiev polystyrénu a ukladá sa na väzbu, čiže s prestriedaním škár. Od parozábrany ju oddeľuje separačná vrstva zo sklenej textílie  a posledná vrstva polystyrénu je vyrobená na mieru aby vytvorila požadovaný spád strechy. Dve spodné vrstvy majú hrúbku spolu 40 cm a posledná spádová vrstva má hrúbku od štyroch do dvanástich centimetrov. Aby sme nestrácali čas, tak v časti strechy s hotovou tepelnou izoláciou sme sa pustili do hydroizolácie, ktorá si vyžaduje precízne vyhotovenie.

…deň sme dokončili hydroizoláciu pomocou strešnej fóĺie a pripravujeme sa na iskrovú skúšku, ktorá overí či je izolácia strechy tesná. Pri realizácii hydroizolácie je dôležité aby samotná fólia bola počas prác sucha a keďže ráno býva hmla a vlhko, museli sme najprv všetko poutierať a tak pokračovať v izolovaní strechy. Strešné vpuste sú vyhrievané, pretože napriek dostatočne nadimenzovanom odtoku aj pre prívalové dažde, sa môže stať, že pri zmenách počasia vpusť zamrzne a stáva sa tak kritickým miestom strechy.

Hydroizolácia je vytiahnutá do výšky 10 cm nad úroveň nižšej strechy a napojená na stenu vyššej časti domu, ktorá je tepelne zaizolovaná perimetrickou izoláciou. Dbáme na správne a pedantne vyhotovené všetky spoje a detaily hydroizolácie

Strecha bola navrhnutá ako priťažená, preto tvorí jej poslednú vrstvu štrk z okruhliakov, ktorý znižuje tepelné namáhanie fólie, znižuje množstvo UV žiarenia prenikajúceho na fóliu a zvyšuje tak jej životnosť. Štrk musí byť od fólie oddelený separačnou sklenou textíliou.

Share