Sledujte s nami výstavbu rodinného domu! Pokračujeme

Začal druhý mesiac výstavby a múry boli vytiahnuté v priebehu dvoch týždňov.
30. – 45. deň

Základová doska je dokonalé rovná, hladká, bez ostrých hrán či rohov. Miesta, kde pôjde obvodové a nosné murivo sme napenetrovali a pripravili pre natavenie asfaltovej hydroizolácie aj s protiradónovou ochranou.

Murovanie obvodovej steny začíname založením rohov a prvým radom tehál uložených na základovej malte, s vyššou pevnosťou v hrúbke asi 2 cm. To nám vyrovná prípadné výškové odchýlky základovej dosky a zabezpečí vytvorenie dokonalej roviny pre ďalšie rady tehál.

45 – 60 deň

Z logistického hľadiska sme postup výstavby rozdelili do dvoch častí. Ako prvá postupuje časť s nižšie uloženou strechou, kde sa už pripravuje debnenie na stropnú železobetónovú monolitickú dosku a druhá časť s vyššie uloženou strechou sa práve muruje. Nečaká sa, je dobré počasie a to treba využiť.

60 – 67. deň

Dnes realizujeme oceľovú výstuž navrhnutú pre stropnú dosku nižšej časti domu a pripravujeme tiež perimetrickú izoláciu stropného venca. Oceľová rohož musí byť uložená na dištančných profiloch aby po zabetónovaní ostala medzi debnením a výstužou požadovaná hrúbka betónu. Rovnako je uložená druhá vrstva oceľovej výstuže, na dištančných profiloch, ktoré zabezpečia jej požadovanú polohu v stropnej doske.

Sme detailisti a preto sú naše projekty pripravené do posledných detailov a nenechávame nič na improvizáciu na stavbe. Všetko je vopred premyslené a logicky navrhnuté, bez tepelných mostov.

67. – 70. deň

Nižšia časť stropu je zabetónovaná, tak sme sa pustili do nadmurovania a realizácie stropnej dosky vyššej časti domu. Zároveň bola realizovaná hydroizolácia spodnej časti obvodovej konštrukcie do výšky 50 cm, keďže terasa pôjde o čosi vyššie ako úroveň terénu. Pribudli oceľové nosníky v rohoch a dopĺňa sa zateplenie druhej vyššie osadenej stropnej dosky a atiky.

70. – 75. deň

Naše stavby sú vždy čisté a precízne vyhotovené, s dôrazom na detail. Dôležité je napojenie prvého radu tehál na základovú dosku, čo je kritické miesto z hľadiska vzduchotesnosti. My toto miesto, ktoré bude v styku s vrstvami podlahy, istíme aj zo strany interiéru. Rovnako istíme aj miesto styku priečky s obvodovým múrom, kde tiež zaisťujeme vzduchotesnosť.

Ostenie je precízne vyrovnané tak, aby sa bitúmenová tesniaca páska okna dala nainštalovať bez vzduchových medzier a tepelných mostov.

Naše stavby sú vždy čisté a pravidelne sa odstraňuje stavebný dopad aj prach.

Share