Sledujete s nami výstavbu – začali sme práce vo vnútri

Realizácia elektroinštalácie musí byť premyslená a nemala by podliehať unáhleným rozhodnutiam. Je to investícia do komfortu, kvality a bezpečnosti možno aj pre niekoľko generácii. My preto realizujeme vnútornú elektroinštaláciu a rozvody presne podľa projektovej dokumentácie, ktorá je dotiahnutá do detailov. Nie je potrebné improvizovať, ako to býva zvykom, a dodatočne dopĺňať zásuvky či presúvať umiestnenie svietidiel. Šetrí to čas aj peniaze.

V kúpeľniach a tiež v kuchyni nesmie chýbať kvalitne zrealizovaná hydroizolácia podlahy, pretože tieto miestnosti prichádzajú do styku s vodou a vlhkosťou. Voda sa nesmie dostať do nosných a doplnkových konštrukcií aby nespôsobila poruchy. Začali sme čiernym penetračným náterom, vďaka ktorému izolácie rovnomerne prilnie k podkladu a na to idú hydroizolačné pásy.

Presne podľa projektu začíname so zárezmi na elektroinštaláciu.  Minimalizujeme zásahy do konštrukcie tým, že drážky na kabeláž zbytočne nerozširujeme a sú situovanú do škáry medzi radom tehál. Keďže projektová dokumentácia je dotiahnutá do kompletne vyriešeného interiéru, rozmiestnenie osvetlenia a zástrčiek je vopred presne dané.

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie sú dôležitým prvkom v zásobovaní domu a preto ich návrh a realizácia netreba podceňovať. Nízke náklady na prevádzku, vysoká životnosť, odolnosť voči korózii a zanášaniu vodným kameňom, či zdravotná a hygienická nezávadnosť sú základnými požiadavkami na kvalitne navrhnuté a zrealizované rozvody vody. Dôležitá je tiež rýchla a jednoduchá montáž, s dodržaním platných predpisov a bezpečnostných opatrení.

Keďže sa chodilo po hydroizolácii počas realizácie elektroinštalácie a rozvodov vody , pred zaliatím podlahy sme dali vykonať iskrovú skúšku hydroizolácie aby sme našli prípadne poškodenia a následne ich opravili. Rovnako je dôležité vykonať tlakovú skúšku potrubia aby sme náhodné netesnosti objavili a odstránili ešte pred zaliatím podlahy poterom.

Dokončili sme vnútorné omietky, ktoré sú ťahané od stropu až po podlahu, aby sa dodržala vzduchotesná rovina. Kvalitná omietka musí chrániť konštrukciu pred mechanickým poškodením, prispieva ku skvalitneniu vlastností a zvýšeniu trvanlivosti muriva. Zároveň môže pomáhať konštrukcii v tepelnoizolačných, či zvukovoizolačných vlastnostiach. Moderné kvalitné interiérové omietky majú tiež protipožiarnu, antistatickú funkciu a zabraňujú vzniku plesní a húb.

Priestor je vyčistený a na rad prišlo potrubie rekuperácie a vzduchotechniky. Potrubie určené pre odvod studeného vzduchu je bez izolácie a potrubie prívodu teplého ohriateho vzduchu je obalené tepelnou izoláciou , aj preto lebo vybraná jednotka je schopná vzduch aj trocha chladiť a nahrádza klimatizáciu. Hrozila kondenzácia vody na potrubí.

K rodinnému domu kozub jednoducho patrí. Chýbať nebude ani v tomto prípade a kým sa dokončujú práce na elektroinštalácii, tak sme sa pustili do realizácie teplovzdušného kozubu s externým nasávaním vzduchu. Vložka musí byť postavená na pevnom podklade so zodpovedajúcou nosnosťou, keďže jej hmotnosť je dosť veľká. My sme kozubovú vložku umiestnená na pevný murovaný podklad a tak môžeme pokračovať s  obstavbou z vnútornej strany super izolačnými doskami a z vonkajšej strany z časti aj akumulačnými doskami. Vo vnútri obstavby vznikne teplovzdušná komora, ktorá musí byť vetraná aby sa ohriatý vzduch dostal do miestnosti. Z vonkajšej strany sme použili aj akumulačné dosky, ktoré umožňujú ohrievanie miestnosti aj po vyhasnutí ohňa v kozube. Nijaká časť obstavby sa nesmie dotýkať vložky a ani samotná vložka sa nesmie dotýkať stavby.

Share