REKONŠTRUKCIA PANELÁKOVÉHO BYTU S01

Čas ukázal, že aj staré panelákové byty na zabývaných sídliskách majú svoje prednosti. Väčšina z nich však má najlepšie roky za sebou a rekonštrukciu potrebujú ako soľ. Kompletnou premenou škaredého káčatka na šik bytík nás deň po dni prevedie Martin Duchoň z ateliéru Greenstudio.

S_serial_panelak_1_MD1512-1601_OS S_serial_panelak_1_MD1512-1601_OS2

S_serial_panelak_1_MD1512-1601_OS

Share