PROJEKT DOMU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V RAKÚSKU

Od roku 2010 greenstudio ponúka klientom aj vypracovanie projektov pre stavebné povolenie v Rakúsku. Stavebné konanie v Rakúsku má oproti stavebnému konaniu prebiehajúcemu na Slovensku určité špecifiká. Podľa rakúskych právnych predpisov má každá rakúska obec možnosť ovplyvňovať projekt rodinného domu a to tak, že v rámci každého stavebného konania určuje konkrétne požiadavky a kritéria, ktoré musia byť splnené pre schválenie projektu. Projekt pre stavebné povolenie musí ďalej obsahovať energetický výpočet potreby tepla na vykurovanie, tzv. „Energieausweiss“.  Greenstudio na základe svojich skúseností a znalostí  teda ponúka komplexné riešenie aj pre získanie stavebného povolenia v Rakúsku. Ak chcete stavať v Rakúsku, no neviete ako, kontaktujte nás. Prvú konzultáciu poskytujeme zadarmo.

V rámci tejto služby Vám poskytneme:

  • projekt domu vypracovaný v súlade s pomerom zastavanosti určenom pre danú lokalitu,
  • predbežnú konzultáciu projektu na príslušnom stavebnom úrade,
  • potvrdenie projektu projektantskou kanceláriou autorizovanou v Rakúsku.

Projekt pre stavebné povolenie v Rakúsku obsahuje:

  • Sprievodnú správu objektu
  • Energetický prepočet
  • Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie:

Situáciu

Pôdorysy

Pôdorys strechy

Rezy

Pohľady

Výpis skladieb konštrukcií

Výpis vlastníkov okolitých pozemkov

Schematické škice objektu

ENERGETICKÉ PREPOČTY: 

Share