PEKNÝ A PRITOM ÚSPORNÝ DOM

Krása a úspornosť sa dajú skĺbiť v jeden celok.

Diskusie na tému pekný, krásny a pritom úsporný sa u stavieb rodinných domov vedú pri každom jednom projekte. že sa tieto dve požiadavky dajú splniť, Vám na príklade tohto domu dokážeme. Má „trendový“ vzhľad a je energeticky vysoko šetrný.

Pasivny dom Devin-page-001 Pasivny dom Devin-page-002

 

Architektonický koncept

Tvarové riešenie tohto rodinného domu využíva jednoduché geometrické formy dvoch obdĺžnikových hranolov. Je koncipované na princípe dosiahnutia čo najnižšej straty energie, čo vychádza z konceptu energeticky úsporného domu. Dosiahne sa tým vyvážené pôsobenie architektúry a zakomponovania domu do pozemku a celkovej koncepcie svahovitého územia krajiny.

Dom je zo severnej strany „tienený“ masívnymi stenami a z južnej strany sa zas „otvára“ slnku veľkými presklenými plochami. Na efektívne využitie sklonu pozemku nadväzuje na samotný objekt rodinného domu v severnej časti záhradný sklad, ktorého strecha slúži ako carport – autostátie pre dva osobné automobily. Hmotové členenie ako aj osadenie objektov v rámci parcely sa teda snaží uvoľniť čo najviac priestoru zeleni a zároveň vytvoriť nerušené miesto aj mimo domu.

Rodinný dom sa vyznačuje jednoduchým hmotovým stvárnením. Koncepčne je pôdorys hlavnej časti domu navrhnutý ako pravouhlý obdĺžnik čiastočne vystupujúci z hmoty domu, aby sa získalo čo najviac slnečného svitu do tohto prízemného priestoru a zároveň sa vytvorila terasa pre obytné priestory poschodia. Nad prízemím sa vypína hlavná hmota poschodia rodinného domu obdĺžnikového pôdorysu so zastrešením valbovou strechou s menším sklonom strešných rovín. Na oživenie fasád sú časti prízemia riešené obkladom z umelého kameňa šedej farby.

Dispozičný koncept

Rodinný dom je určený pre bývanie 4-6 člennej rodiny. Na 1.PP (prízemie) sú situované priestory spoločenskej časti, ako sú obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, technická miestnosť, kúpeľňa a WC a priestor súkromno-odpočinkovej časti, tvorený izbou (tento priestor je možné využiť ako pracovňu alebo hosťovskú izbu).

Z južnej strany objektu v exteriéri je situovaná terasa sprístupnená z priestorov izby na prízemí a obývacej izby. Povrchová úprava tejto terasy je navrhnutá ako drevoplastová kompozitná z dôvodu jednoduchej údržby a vysokej odolnosti tohto materiálu proti pôsobeniu UV lúčov.

Na 1.NP (poschodie) sú situované priestory súkromno-odpočinkovej časti, tvorené kúpeľňou, spálňou a dvoma izbami, z ktorých je prístupná horná dokonale odvodnená terasa. Prízemie a poschodie sú vertikálne prepojené vnútorným priamočiarym schodiskom.

Do objektu je zabezpečený prístup exteriérovým schodiskom, ktoré je sčasti prekryté vykonzolovaním horného poschodia. Hlavný vstup do objektu je riešený pod konzolou z juhovýchodnej strany. Ďalšie vstupy sú z terasy situovanej v južnej strane objektu.

Pod carportom je navrhnutý záhradný sklad.

Prístup na pozemok stavebníka je zo strany verejnej komunikácie situovanej severovýchodne od objektu rodinného domu prostredníctvom príjazdovej spevnenej plochy. Táto plocha sa križuje s chodníkom vedeným pred budúcim oplotením rodinného domu. Carport zabezpečuje odstavnú plochu pre 2 automobily. Príjazdová plocha je otvorená k miestnej komunikácii a súkromná časť pozemku stavebníka je oddelená od ulice oplotením, ktoré kopíruje hranice pozemku.

Stavebno-konštrukčné riešenie

Dom je riešený ako kombinovaný stavebný systém. Zakladanie objektu je riešené na betónových základových pásoch šírky 600 mm, izolovaných 20 cm tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu.

Obdobne je izolovaná aj základová doska.

Obvodové nosné steny hlavnej časti rodinného domu sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong P2-400, hr. 300 mm so zateplením tepelnoizolačnými doskami z čadičových vlákien Isover TF PROFI hr. 200 mm. Steny pod úrovňou terénu sú navrhnuté z debniacich betónových tvárnic DT30 s výstužou a betónom podľa projektu statiky, so zateplením tepelnoizolačnými doskami z nenasiakavého polystyrénu hr. 200 mm. Steny záhradného skladu sú navrhnuté z debniacich betónových tvárnic DT25 so zateplením tepelnoizolačnými doskami z polystyrénu hr. 100 mm.

Strop nad 1.PP v hlavnej časti rodinného domu je navrhnutý ako monolitický železobetónový strop hr. 200 mm. Strop nad záhradným skladom je riešený ako monolitický železobetónový strop hr. 200 mm. Zastrešenie dvojpodlažnej časti rodinného domu je riešené z drevených klincovaných väzníkov osadených na hornom obvodovom venci, so sklonom strešnej roviny 16° a so zakrytím strechy betónovou strešnou krytinou Bramac MAX. Tepelne je táto stropná konštrukcia izolovaná 45 cm tepelnej izolácie Isover UNIROL PLUS. Vertikálne prepojenie prízemia s poschodím je zabezpečené systémovým schodiskom Ytong s dreveným obkladom stupňov. Zastrešenie carportu tvoria drevené

krokvy v oceľovom ráme na oceľových stĺpikoch. Architektonické stvárnenie fasád sa vyznačuje  jednoduchosťou s použitím bielych fasádnych plôch v kontraste s ušľachtilými obkladovými materiálmi. Povrch klampiarskych a exteriérových zámočníckych prvkov je navrhnutý z eloxovaného hliníka v odtieni antracitová alebo bridlicovo šedá. Dané povrchy a jednoduché hmotové riešenie, vychádzajúce tiež z princípov navrhovania úsporných stavieb, dávajú objektu moderný vzhľad, charakteristický pre súčasnú nízkoenergetickú výstavbu.

O tepelnotechnických vlastnostiach

Dom už vo fáze projektového zámeru bol koncipovaný ako dom s energeticky vysoko úspornou prevádzkou. Terminologické „zmätky“ v označovaní takýchto domov (pasívny?, dom s takmer nulovou spotrebou energie?) si môžeme odpustiť, pretože označenia – zatrieďovania… nám nezabezpečia nízku spotrebu prevádzkových energií. Dôležité sú konštrukčné riešenia a vypočítané straty tepla, ktoré majú priamy dosah na spotrebu energií.

Dom bol vo fáze projektu posudzovaný metodikou PHPP, ktorú využívajú v Nemecku ako štandardnú posudzovaciu metódu tepelno-technických vlastností. Dosiahol výborné výsledky, ktoré prezentujeme v obrázkovej prílohe. Je síce „málinko horší“ ako pasívny, ale „lepší“ ako dom s takmer nulovou spotrebou. Aj tu názorne vidíte, že metodiky posudzovania spôsobujú investorom viac „bolenie hlavy“ ako pomôcku. Medzi obyvateľstvom je viac marketingovo úspešný a známy pojem „pasívny dom“. Avšak od roku 2020 sa bude musieť používať pojem „dom s takmer nulovou spotrebou“ a požadované hodnoty tepelných strát týchto domov sú 20 kWh/m2/rok. Predstavovaný dom, ktorý sa práve stavia, požadované hodnoty dosahuje, a tak je predpoklad, že tento dom bude vyhovovať všetkým kritériám aj v roku 2020, pričom jeho prevádzkové náklady budú hneď v okamihu užívania veľmi nízke.

Ing. Martin Duchoň

Vizualizácie a snímky: autor

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE:

>>> ARCHITEKTÚRA >>>

>>> REALIZÁCIA >>>

>>> INTERIÉR >>>

Share