Teleráno pasívny dom v Kittsee diel 4

V poslednej reportáži Telerána venovanej energetický pasívnemu domu v Kittsee jej autori zhrnuli priebeh stavby, vyzdvihli rýchlosť akou sa stavba realizuje, opäť spomenuli všetky výhody stavby tohto typu a nahliadli aj do neďalekej budúcnosti.

Share