AKO POSTAVIŤ PASÍVNY DOM – REALIZÁCIA

Pasívny dom je situovaný v Rakúskej obci Kittsee, ktorá je vzdialená len niekoľko kilometrov od Bratislavy. Návrh objektu bol ovplyvnený okolitou zástavbou, kde prevládajú objekty s valbovou, sedlovou a pultovou strechou.

Výkopové práce a kontrola hĺbky jamy.

Kontrola rozmerov výkopu.

Kontrola rozmerov a polohy výkopu pre teplotné čidlá.

Inštalácia chráničiek do zeme pod penové sklo pre teplotne čidlá.

Osadenie ležatých rozvodov kanalizácie a umiestnenie bleskozvodu do drenážnej ryhy. Jama je prekrytá ochrannou separačnou textíliou.

Ochranná geotextília zabraňujúca prenikaniu častíc zeme do penového skla.

Osadenie drenážnej rúry a čistiacich tvaroviek.

Penové sklo do výšky 50cm postupne  zhutnené.

Zhutnenie penového skla.

Povrch penového skla je prekrytý geotextíliou a prebieha meranie a montáž debnenia.

Realizácia vyrovnávacieho podkladového betónu.

Armovanie plošného základu na penovom skle.

Hotové armovanie základovej dosky.

Armovanie oddilatovanej základovej dosky nevykurovaného skladu.

Betonáž železobetónovej dosky.

Odšalovaná základová doska.

Vytvorenie oblých hrán dosky, aby neporušili hydroizoláciu.

Čistenie základovej dosky pred nanesením penetračného náteru.

Nanesenie penetračného náteru na železobetónovú dosku.

Realizácia tekutej hydroizolácie Superflex 10.

Hydroizolácia je nanesená na miestach, kde budú realizované obvodové a nosné steny.

Murovanie stien prvého podlažia pasívneho domu z YTONGU P2 – 400 hrúbky 25cm.

Rezanie parapetných tvaroviek pod okná z ytongu.

Murovanie ytongového schodiska.

Realizácia ytongového stropu.

Lepenie vencovej tvarovky z ytongu.

Armovanie stropnej dosky a vencov.

Betonáž stropu.

Murovanie stien druhého podlažia pasívneho domu z YTONGU P2 – 400 hrúbky 25cm.

Prepojenie hydroizolácie steny a základovej dosky.

Osadenie drevených stropných nosníkov stropu nad druhým nadzemným podlažím.

Realizácia OSB záklopu dreveného stropu.

Montáž pomúrnice a stužujúcich hranolov.

Osadenie krokiev dreveného krovu strechy.

Drevený krov pasívneho domu.

Drevený záklop strechy.

Montáž poistnej hydroizolácie strechy TOP-RU.

Oplechovanie.

Použitie tmelu pri prichytení drevených lát cez poistnú hydroizoláciu.

Drevené laty tvoriace odvetranie strechy.

Uzatváranie podhľadu strechy z OSB dosiek.

Izolovanie a uzatvorenie podstrešného priestoru. Použitá izolácia ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 10cm.

Strešné latovanie.

Prichytenie oceľových hákov pre dažďové zvody.

Dažďové zvody.

Čistenie strechy pred jej uzatvorením.

Strešná krytina Bramac max 7.

Montáž strešných hrebenáčov.

Drevené stropné nosníky vyplnené tepelnou izoláciu.

Izolovanie stropu druhého nadzemného podlažia tepelnou izoláciou ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 40cm (2x20cm)

Prichytenie izolácie ku dreveným nosníkom.

ISOVER VARIO KM DUPLEX fólia a jej kotvenie. Táto fólia nám zabezpečuje vzduchotesnú rovinu stropu.

Prestupy cez membránu sú prelepené páskou Vario KB1

Membrána je spojená páskou Vario KB1

Murovanie priečok z ytongu na druhom nadzemnom podlaží.

Pretmelenie skrutiek prechádzajúcich cez membránu.

Drevené dosky držiace tepelnú izoláciu medzi drevenými nosníkmi stropu, aby nevytláčala parozábranu.

Lepenie membrány ku obvodovej stene na tmel a vario pásku.

Vodoinštalačné prace. Dôležité je mať pred osadením kanalizačnej rúry a rozvodov vzduchotesne uzatvorený povrch muriva.

Vzduchotesné napojenie steny a základovej dosky z interiéru.

Vŕtanie otvorov pre rozvody vzduchotechniky.

Izolovanie podstrešného priestoru.

Úprava povrchov okolo okenných otvorov stavebným lepidlom.

Detail napojenia tepelnej izolácie podstrešia a úpravy povrchov okenného otvoru.

Sieťkovanie podstrešia.

Izolovanie sokla Styrodurom C2800 hrúbky 30cm.

Dilatácia základových dosiek domu a nevykurovaného skladu oddelená Styrodurom.

Vyplnenie malých netesnosti steny PUR penou.

Izolovanie stien a sokla. Izolácia steny ISOVER TF profi hrúbky 30cm lepenej 12cm+18cm.

Konštrukcia dreveného prístreška schovaná v tepelnej izolácii.

Montáž drevených okien Makrowin.

Uzatvorenie priestoru pod rámom okna Styrodurom.

Vzduchotesná rovina okien, napojenie pásky na ostenia.

Montáž parapetov.

Tepelná izolácia pod žalúziové kastlíky. Použitie VIP panelov.

Montáž žalúziových kastlíkov na vákuovú izoláciu.

Napojenie tepelnej izolácie na okenný rám za pomoci komprimačnej peny.

Tretia vrstva izolácie sokla Styrodurom C2800 hr. 30cm

Teplotné čidlá zabudované v murive a tepelnej izolácií fasády.

Izolovanie fasády tepelnou izoláciou ISOVER TF profi hrúbky 30cm. (12cm+18cm)

Prekrytie kotiev tepelnoizolačnými zátkami.

Zaizolovaná fasáda.

Presieťkovaná fasáda pripravená na prebrúsenie a penetráciu.

Chráničky čidiel v podstrešnom priestore.

Pretmelený prestup kábla cez membránu.

Teplotné čidlo v podstrešnom priestore.

Drážkovanie pre rozvody elektroinštalácie.

Uzatvorenie prestupov elektroinštalácie cez chráničky trvalo pružným tmelom.

Vzduchotesný prestup chráničky do el. škatule.

Prebrúsenie stien pred nanesením penetračného náteru.

Penetrácia stien.

Nanesenie tenkovrstvovej omietky so sieťkou.

Finálne zapracovanie omietky.

Prepojenie omietky s podlahou na druhom nadzemnom podlaží ( vzduchotesná rovina )

Prepojenie omietky s vario membránou ( vzduchotesná rovina )

Kotvenie sádrokartónovej podkonštrukcie a rozvodov vzduchotechniky.

Riešenie vzduchotesného prestupu cez vario mebránu.

Riešenie vzduchotesného prestupu cez vario mebránu.

Riešenie vzduchotesného prestupu cez vario mebránu.

Konštrukcia dreveného prístrešku pre autá.

Konštrukcia dreveného prístrešku pre autá.

Hydroizolácia dreveného prístrešku pre autá.

Hydroizolácia železobetónovej dosky.

Izolácia podlahy Isover EPS 150S hrúbky 10cm (2x5cm)

Kročajová izolácia podlahy poschodia Isover Tango.

Realizácia betónových poterov.

Dilatácia betónových poterov.

Prvé meranie vzduchotesnosti pasívneho domu ( Blower door test = 0,263 HOD-1)

Hľadanie netesnosti pasívneho domu.

Opravy netesnosti vzduchotesného obalu pasívneho domu.

Poistná hydroizolácia stien v kúpeľniach.

Poistná hydroizolácia podlahy v kúpeľniach.

Sádrokartónové kastlíky rozvodov vzduchotechniky.

Rekuperačná jednotka NILAN VP 18 compact K

Ovládací panel rekuperácie s termostatom.

Infrafólia pod plávajúcou podlahou.

Zberná nádoba na dažďovú vodu a vsakovací systém.

Umiestnenie zbernej nádoby a vsakovacieho systému do výkopu.

Penetrácia exteriérovej fasády.

Silikátová exteriérová omietka zrna 1,5mm.

Domáca vodáreň pre využívanie dažďovej vody.

Vykonzolovanie vstupného schodu na terasu z dôvodu minimalizácie tepelného mostu.

Vykonzolovanie vstupného schodu na terasu.

Domáca vodáreň pre využívanie dažďovej vody.

Montáž žalúzii K systém Z90.

Druhé meranie vzduchotesnosti pasívneho domu ( Blower door test = 0,175 HOD-1)

Kontrola vzduchotesnosti okien.

Kontrola vzduchotesnosti elektrických rozvodov.

Interiér kuchyne.

Interiér detskej izby.

Pasívny dom severozápadný pohľad.

Pasívny dom juhovýchodný pohľad.

Pasívny dom južný pohľad.

Pasívny dom severovýchodný pohľad.

Certifikovaný pasívny dom.

AK STE SA DOSTALI AŽ SEM, ZNAMENÁ TO, ŽE MÁTE ZÁUJEM DOZVEDIEŤ SA O PASÍVNOM DOME VIAC. VIEME VÁM PORADIŤ S NÁVRHOM PASÍVNEHO DOMU AJ S JEHO ÚSPEŠNOU REALIZÁCIOU. NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ  >>> 0948199888 >>>

Share