AKO POSTAVIŤ PASÍVNY DOM

Pasívny dom je situovaný v Rakúskej obci Kittsee, ktorá je vzdialená len niekoľko kilometrov od Bratislavy. Návrh objektu bol ovplyvnený okolitou zástavbou, kde prevládajú objekty s valbovou, sedlovou a pultovou strechou.

01 pasivny dom okolita zastavba

Výkopové práce a kontrola hĺbky jamy.

02 pasivny dom výkopové práce

Kontrola rozmerov výkopu.

03 pasivny dom vykop kotrola rozmerov

Hĺbenie ryhy pre drenáž a bleskozvod.

04 pasivny dom ryha pre drenaz

Kontrola rozmerov a polohy výkopu pre teplotné čidlá.

05 pasivny dom kontrola vykopu

Inštalácia chráničiek do zeme pod penové sklo pre teplotne čidlá.

06 pasivny dom osadenie chraniciek pre cidla

Osadenie ležatých rozvodov kanalizácie a umiestnenie bleskozvodu do drenážnej ryhy. Jama je prekrytá ochrannou separačnou textíliou.

07 pasivny dom lezate rozvody a bleskozvod

Ochranná geotextília zabraňujúca prenikaniu častíc zeme do penového skla.

08 pasivny dom ochranna geotextilia pod penove sklo

Osadenie drenážnej rúry a čistiacich tvaroviek.

09 pasivny dom priprava drenaze

Penové sklo do výšky 50cm postupne  zhutnené.

10 pasivny dom penove sklo

Zhutnenie penového skla.

11 pasivny dom pzhutnovanie penoveho skla

Povrch penového skla je prekrytý geotextíliou a prebieha meranie a montáž debnenia.

12 pasivny dom overenie vysok penoveho skla a ochranna geotextilia

Realizácia vyrovnávacieho podkladového betónu.

13 pasivny dom podkladovy beton

Armovanie plošného základu na penovom skle.

14 pasivny domarmovanie zb dosky

Hotové armovanie základovej dosky.

15 pasivny dom 2x armovana zb doska

Armovanie oddilatovanej základovej dosky nevykurovaného skladu.

16 pasivny dom armovanie a dilatacia dosky skladu

Betonáž železobetónovej dosky.

17 pasivny dom betonaz zb dosky

Odšalovaná základová doska.

18 pasivny dom odsalovana zb doska

Vytvorenie oblých hrán dosky, aby neporušili hydroizoláciu.

20 pasivny dom brucsenie hran zb dosky

Čistenie základovej dosky pred nanesením penetračného náteru.

21 pasivny dom cistenie zb dosky

Nanesenie penetračného náteru na železobetónovú dosku.

22 pasivny dom penetracia zb dosky

Realizácia tekutej hydroizolácie Superflex 10.

23 pasivny dom penetracia zb dosky

Hydroizolácia je nanesená na miestach, kde budú realizované obvodové a nosné steny.

24 pasivny dom hi zb dosky

Murovanie stien prvého podlažia pasívneho domu z YTONGU P2 – 400 hrúbky 25cm.

25 pasivny dom murovanie ytong

Rezanie parapetných tvaroviek pod okná z ytongu.

26 pasivny dom murovanie ytong detail okna

Murovanie ytongového schodiska.

27 pasivny dom schody ytong

Realizácia ytongového stropu.

28 pasivny dom strop ytong

Lepenie vencovej tvarovky z ytongu.

29 pasivny dom vence ytong

Armovanie stropnej dosky a vencov.

30 pasivny dom armovanie vencov a dosky

Betonáž stropu.

31 pasivny dom betonaz dosky a vencov

Murovanie stien druhého podlažia pasívneho domu z YTONGU P2 – 400 hrúbky 25cm.

32 pasivny dom murovanie poschodia steny

Prepojenie hydroizolácie steny a základovej dosky.

33 pasivny dom izolovanie steny pri zakladovej doske

Osadenie drevených stropných nosníkov stropu nad druhým nadzemným podlažím.

34 pasivny dom stropne nosniky

Realizácia OSB záklopu dreveného stropu.

35 pasivny dom stropne nosniky dreveny záklop

Montáž pomúrnice a stužujúcich hranolov.

36 pasivny dom montaz osb zaklopu a pomurnic

Osadenie krokiev dreveného krovu strechy.

37 pasivny dom monta dreveneho krovu

Drevený krov pasívneho domu.

38 pasivny dom konstrukcia dreveneho krovu

Drevený záklop strechy.

39 pasivny dom dreveny zaklop strechy

Montáž poistnej hydroizolácie strechy TOP-RU.

40 pasivny dom poistna hydroizolacia

Oplechovanie.

41 pasivny dom oplechovanie strechy

Použitie tmelu pri prichytení drevených lát cez poistnú hydroizoláciu.

42 pasivny dom tmel na laty

Drevené laty tvoriace odvetranie strechy.

43 pasivny dom latovanie

Uzatváranie podhľadu strechy z OSB dosiek.

44 pasivny dom podbitie strechy

Izolovanie a uzatvorenie podstrešného priestoru. Použitá izolácia ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 10cm.

45 pasivny dom izolovanie podstresneho priestoru

Strešné latovanie.

46 pasivny dom montaz kontra latovania

Prichytenie oceľových hákov pre dažďové zvody.

47 pasivny dom haky pre dazdove zvody a hmyzova sietka

Dažďové zvody.

48 pasivny dom zlab

Čistenie strechy pred jej uzatvorením.

49 pasivny dom cistenie strechy pred pokladkou skridly

Strešná krytina Bramac max 7.

50 pasivny dom skridla

Montáž strešných hrebenáčov.

51 pasivny dom hrebenáč

Drevené stropné nosníky vyplnené tepelnou izoláciu.

52 pasivny dom buldog nosnik s ti

Izolovanie stropu druhého nadzemného podlažia tepelnou izoláciou ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 40cm (2x20cm)

53 pasivny dom izolovanie stropu 2x20

Prichytenie izolácie ku dreveným nosníkom.

54 pasivny dom prichytenie TI

ISOVER VARIO KM DUPLEX fólia a jej kotvenie. Táto fólia nám zabezpečuje vzduchotesnú rovinu stropu.

55 pasivny dom prichytenie vario mebrany

Prestupy cez membránu sú prelepené páskou Vario KB1

56 pasivny dom prelepenie prestupov

Membrána je spojená páskou Vario KB1

57 pasivny dom prelepenie spojov folie

Murovanie priečok z ytongu na druhom nadzemnom podlaží.

58 pasivny dom domurovanie priecok na poschodi

Pretmelenie skrutiek prechádzajúcich cez membránu.

59 pasivny dom tmel na prestupy skrutky

Drevené dosky držiace tepelnú izoláciu medzi drevenými nosníkmi stropu, aby nevytláčala parozábranu.

60 pasivny dom prichytenie dosiek na vario mebranu

Lepenie membrány ku obvodovej stene na tmel a vario pásku.

61 pasivny dom prelepenie folie ku zb vencu

Vodoinštalačné prace. Dôležité je mať pred osadením kanalizačnej rúry a rozvodov vzduchotesne uzatvorený povrch muriva.

62 pasivny dom vodoinstalacne prace

Vzduchotesné napojenie steny a základovej dosky z interiéru.

63 pasivny dom vzduchtesne prepojenie podlahy a steny

Vŕtanie otvorov pre rozvody vzduchotechniky.

64 pasivny dom vrtanie otvorov vzt

Izolovanie podstrešného priestoru.

65 pasivny dom izolovanie podstresného priestoru

Úprava povrchov okolo okenných otvorov stavebným lepidlom.

66 pasivny dom uprava povrchov ostenia

Detail napojenia tepelnej izolácie podstrešia a úpravy povrchov okenného otvoru.

67 pasivny dom uprava napojenie TI na podstresie

Sieťkovanie podstrešia.

68 pasivny dom stavebne lepidlo so sietkou

Izolovanie sokla Styrodurom C2800 hrúbky 30cm.

69 pasivny izolovanie sokla xps

Dilatácia základových dosiek domu a nevykurovaného skladu oddelená Styrodurom.

70 pasivny izolovanie dilatácia dosiek

Vyplnenie malých netesnosti steny PUR penou.

71 pasivny izolovanie dopenenie drobných netesnosti muriva

Izolovanie stien a sokla. Izolácia steny ISOVER TF profi hrúbky 30cm lepenej 12cm+18cm.

72 pasivny izolovanie izolovane sokla a steny

Konštrukcia dreveného prístreška schovaná v tepelnej izolácii.

73 pasivny dom konstrukcia pristreska

Montáž drevených okien Makrowin.

74 pasivny dom dopojenie montaz okien

Uzatvorenie priestoru pod rámom okna Styrodurom.

75 pasivny dom montaz okien

Vzduchotesná rovina okien, napojenie pásky na ostenia.

76 pasivny dom montaz okien

Montáž parapetov.

77 pasivny dom montaz okien a parapetov

Tepelná izolácia pod žalúziové kastlíky. Použitie VIP panelov.

79 pasivny dom zaluzieve kastliky

Montáž žalúziových kastlíkov na vákuovú izoláciu.

78 pasivny dom zaluzie

Napojenie tepelnej izolácie na okenný rám za pomoci komprimačnej peny.

80 pasivny dom dopojenie TI k okennemu ramu

Tretia vrstva izolácie sokla Styrodurom C2800 hr. 30cm

81 pasivny dom dopojenie ti k oknu

Teplotné čidlá zabudované v murive a tepelnej izolácií fasády.

82 pasivny dom zabudovanie teplotnych cidiel

Izolovanie fasády tepelnou izoláciou ISOVER TF profi hrúbky 30cm. (12cm+18cm)

83 pasivny dom izolovanie fasady 1vrstva

Prekrytie kotiev tepelnoizolačnými zátkami.

84 pasivny dom kotvenie 2vrstvy ti fasady

Zaizolovaná fasáda.

85 pasivny dom 2 vrstva ti

Presieťkovaná fasáda pripravená na prebrúsenie a penetráciu.

86 pasivny dom zatiahnuta fasada stavebnym lepidlom

Chráničky čidiel v podstrešnom priestore.

87 pasivny dom cidla v streche

Pretmelený prestup kábla cez membránu.

88 pasivny dom prestup kablu cez vm

Teplotné čidlo v podstrešnom priestore.

89 pasivny dom cidlo v streche

Drážkovanie pre rozvody elektroinštalácie.

90 pasivny dom elektroinstalacia

Uzatvorenie prestupov elektroinštalácie cez chráničky trvalo pružným tmelom.

91 pasivny dom elektroinstalacia prestupy

Vzduchotesný prestup chráničky do el. škatule.

92 pasivny dom elektroinstalacia prestup

Prebrúsenie stien pred nanesením penetračného náteru.

93 pasivny dom brusenie nerovnosti

Penetrácia stien.

94 pasivny dom penetracia steny

Nanesenie tenkovrstvovej omietky so sieťkou.

95 pasivny dom sietka a omietka

Finálne zapracovanie omietky.

96 pasivny dom gletovanie

Prepojenie omietky s podlahou na druhom nadzemnom podlaží ( vzduchotesná rovina )

97 pasivny dom dopojenie ku podlahe

Prepojenie omietky s vario membránou ( vzduchotesná rovina )

98 pasivny dom dopojenie ku stropu

Kotvenie sádrokartónovej podkonštrukcie a rozvodov vzduchotechniky.

99 pasivny dom sdk podhlad

Riešenie vzduchotesného prestupu cez vario mebránu.

100 pasivny dom sdk podhlad riesenie prestupu

Riešenie vzduchotesného prestupu cez vario mebránu.

101 pasivny dom sdk podhlad riesenie prestupu

Riešenie vzduchotesného prestupu cez vario mebránu.

102 pasivny dom sdk podhlad riesenie prestupu

Konštrukcia dreveného prístrešku pre autá.

103 pasivny dom skonstrukcia pristreska

Konštrukcia dreveného prístrešku pre autá.

104 pasivny dom skonstrukcia pristreska

Hydroizolácia dreveného prístrešku pre autá.

105 pasivny dom hi strechy pristresku

Hydroizolácia železobetónovej dosky.

106 pasivny dom hi podlaha

Izolácia podlahy Isover EPS 150S hrúbky 10cm (2x5cm)

107 pasivny dom ti podlaha prizemie

Kročajová izolácia podlahy poschodia Isover Tango.

108 pasivny dom ti podlaha poschodie

Realizácia betónových poterov.

109 pasivny dom poter

Dilatácia betónových poterov.

110 pasivny dom poter

Prvé meranie vzduchotesnosti pasívneho domu ( Blower door test = 0,263 HOD-1)

111 pasivny dom test vzduchotesnosti

Hľadanie netesnosti pasívneho domu.

112 pasivny dom kontrola netesnosti

Opravy netesnosti vzduchotesného obalu pasívneho domu.

113 pasivny dom oprava netesnosti

Poistná hydroizolácia stien v kúpeľniach.

114 pasivny dom hi steny kupelna

Poistná hydroizolácia podlahy v kúpeľniach.

115 pasivny dom hi podlaha kupelna

Sádrokartónové kastlíky rozvodov vzduchotechniky.

116  pasivny dom sdk kapotaz vzt

Rekuperačná jednotka NILAN VP 18 compact K

117pasivny dom rekuperacia

Ovládací panel rekuperácie s termostatom.

118 pasivny dom rekuperacia ovladanie

Infrafólia pod plávajúcou podlahou.

119 pasivny dom infrafolia

Zberná nádoba na dažďovú vodu a vsakovací systém.

120 pasivny dom zberna nadoba na dazdovu vodu a vsak

Umiestnenie zbernej nádoby a vsakovacieho systému do výkopu.

121 pasivny dom zberna nadoba na dazdovu vodu

Penetrácia exteriérovej fasády.

penetrácia fasády pasivny dom

Silikátová exteriérová omietka zrna 1,5mm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Domáca vodáreň pre využívanie dažďovej vody.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vykonzolovanie vstupného schodu na terasu z dôvodu minimalizácie tepelného mostu.

konzola terasove dvere

Vykonzolovanie vstupného schodu na terasu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Domáca vodáreň pre využívanie dažďovej vody.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Montáž žalúzii K systém Z90.

k system tienenie pasivny dom

Druhé meranie vzduchotesnosti pasívneho domu ( Blower door test = 0,175 HOD-1)

blower door test 2 pasivny dom

Kontrola vzduchotesnosti okien.

kontrola vzduchotesnosti okien pasivny dom

Kontrola vzduchotesnosti elektrických rozvodov.

kontrola vzduchotesnosti el rozvodov pasivny dom

Interiér obývacej miestnosti.

131 pasivny dom interier

Interiér kuchyne.

132 pasivny dom interier

Interiér detskej izby.

133 pasivny dom test interier

Pasívny dom severozápadný pohľad.

134 pasivny dom test exterier

Pasívny dom juhovýchodný pohľad.

135 pasivny dom test exterier

Pasívny dom južný pohľad.

136 pasivny dom test exterier

Pasívny dom severovýchodný pohľad.

137 pasivny dom test exterier

Certifikovaný pasívny dom.

138 pasivny dom certifikat

AK STE SA DOSTALI AŽ SEM, ZNAMENÁ TO, ŽE MÁTE ZÁUJEM DOZVEDIEŤ SA O PASÍVNOM DOME VIAC. VIEME VÁM PORADIŤ S NÁVRHOM PASÍVNEHO DOMU AJ S JEHO ÚSPEŠNOU REALIZÁCIOU. NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ  >>> 0948199888 >>>

Share