ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Architektonická štúdia je základným pilierom pre vytvorenie projektu rodinného domu, pretože Vám poskytne názornú predstavu, ako môže vyzerať Váš rodinný dom na konkrétnom pozemku. Vzhľadom na to, že architektonická štúdia odzrkadľuje všetky vlastnosti daného pozemku (napr. výšku, orientáciu, susedné stavby, stavebné obmedzenia a iné), získate jasnú predstavu o možných riešeniach hmoty, ako aj dispozície Vášho domu. Navyše súčasťou nami poskytovanej štúdie je aj realistická vizualizácia architektonického, konštrukčného a materiálneho zhotovenia objektu.

Prvým krokom pri vypracovaní architektonickej štúdie je obhliadka pozemku a konzultácia, počas ktorej získame základné informácie o Vašich predstavách a nárokoch na bývanie, ekonomických parametroch zhotovenia stavby, ako aj požiadavkách na dispozičné riešenie a hmotu Vášho domu. V prípade, ak nemáte úplne jasné predstavy o jednotlivých detailoch Vášho bývania, našou úlohou je pomôcť Vám pri hľadaní ideálnych riešení.

ABY NÁM NIČ NEUNIKLO

Na obhliadku chodíme s našim pomocníkom dronom, aby sme videli pozemok z vtáčej perspektívy a neunikli nám žiadne detaily týkajúce sa okolitej zástavby a širších vzťahov.

TIENENIE OKOLITOU ZÁSTAVBOU A ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY

Na pozemku vždy pozorujeme okolitú zástavbu a vegetáciu. Simulujeme pohyb slnka voči približnému miestu osadenia domu v rôznych ročných obdobiach. Na základe týchto údajov sme schopní naprojektovať Váš dom s maximálnymi solárnymi ziskami.

Zo získaných informácií vytvoríme dispozičný návrh, ktorý ďalej rozvíjame, upravujeme a spracovávame podľa Vašich požiadaviek. V rámci tohto procesu zohľadňujeme najideálnejšiu orientáciu domu a rozloženia jednotlivých miestností, tak aby bola zabezpečená maximálna energetická úspornosť v rámci prevádzky domu. Zároveň však Váš dom navrhneme tak, aby bola zachovaná jeho funkčnosť, Váš komfort bývania a prirodzené prepojenie interiéru s exteriérom. Samozrejmosťou je, že navrhované riešenia sú vždy v súlade so stavebno-technickými normami a rešpektujú miestne regulatívy (napr. maximálna plocha zastavanosti, odstupy od hraníc a pod.).

Po odsúhlasení koncepčného – dispozičného riešenia vyhotovíme podrobnejší návrh pôdorysov, ktorý znázorňuje výmery plôch jednotlivých miestností (kóty).  Tieto sa upravujú na základe Vašich nárokov na bývanie, berúc do úvahy rozpočet na zhotovenie domu.

Na záver finalizujeme dispozičné riešenia a dolaďujeme hmotu a vonkajšiu vizuálnu stránku objektu, vyberáme materiály a farby tak, aby fasáda vyzerala atraktívne. Zároveň však dbáme, aby exteriér domu korešpondoval s už odsúhlasenou vnútornou dispozíciou. V prípade, ak vypracovávame projekt nízkoenergetického alebo pasívneho domu v tejto fáze architektonickej štúdie riešime aj optimalizáciu PHPP, na základe ktorej vyhodnotíme energetickú triedu objektu a túto vieme vylepšovať napr. úpravou veľkostí okien, prípadne tvarom objektu.

Proces vypracovania architektonickej štúdie väčšinou vyústi do niekoľkých verzií návrhu, z ktorých si vyberiete ten najideálnejší. Samozrejmosťou je, že za viac návrhov neplatíte nič navyše, nakoľko počet návrhov vždy závisí od konkrétneho prípadu. Architektonická štúdia je hotová, až keď ste s ňou spokojní. Architektonická štúdia slúži ako podklad pre vypracovanie projektu pre stavebného konania.

Konečná architektonická štúdia obsahuje:

  • Osadenie objektu na pozemku (situácia)
  • Pôdorysy jednotlivých podlaží
  • Schematický rez objektu
  • Pohľady na fasádu
  • Realistickú vizualizáciu
Share